Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

klaudiusz
21:23
Reposted from1911 1911 viascience science
klaudiusz
21:21
2836 17ad 500
i jeszcze babka z zakalcem. 
Reposted fromrol rol viarawwwr rawwwr
klaudiusz
21:19

Lubię wrony

W berżeretkach, balladach, canzonach
bardzo rzadko jest mowa o wronach,
a ja mam taki gust wypaczony,
że lubię wrony.

Los im dolę zgotował nieletką:
cienką gałąź i marne poletko,
czarne toto i w ziemi się dłubie,
a ja je lubię!

Gdy na polu ze śniegiem wiatr wyje
żadna wrona przez chwilę nie kryje,
że dlatego na zimę zostają,
że źle fruwają.

Ale wrona, czy młoda, czy stara,
się do tego dorabiać nie stara
manifestów ni ideologii
i to ją zdobi.

Gdy rozdziawią dziób wiedzą dokładnie,
że ich głosy brzmią raczej nieładnie,
lecz nie wstydzą się i nie tłumaczą,
że brzydko kraczą.

I myśl w głowach nie świta im dzika,
by krakaniem udawać słowika,
by krakaniem nieść sobie pociechę
i to jest w dechę!

Żadna wrona się także nie łudzi,
że postawi ktoś stracha na ludzi,
co na wrony i we dnie i nocą
czyhają z procą.

Wrony fruną z godnością nad rżyskiem,
jakby dobrze im było z tym wszystkim
i w tym właśnie zaznacza się wronia
autoironia.

Nie udają słodyczy nieszczerze,
mężnie trwają w swym szwarccharakterze,
nie składają w komorę zasobną,
jak więcej dziobną.

Wiedzą, że - mimo wszelkie przemiany -
nie wyrosną na rżysku banany,
nie zamienią się w kawior pędraki,
bo układ taki.

W berżeretkach, balladach, canzonach
bardzo rzadko jest mowa o wronach,
a ja mam taki gust wypaczony,
że lubię wrony.

Los im dolę zgotował nieletką:
cienką gałąź i marne poletko,
czarne toto i w ziemi się dłubie,
a ja je lubię!
A ja je lubię...

Wojciech Młynarski
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty

April 02 2017

klaudiusz
14:50
klaudiusz
14:47
4326 28f5
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagrawklasy grawklasy

March 10 2017

klaudiusz
21:14
Reposted frommr-absentia mr-absentia viadziubek dziubek
klaudiusz
21:13
klaudiusz
21:12
8530 b296 500
Reposted fromzolwik zolwik vialambadada lambadada
klaudiusz
21:12
must. eat. cookie
Reposted fromGeistergurke Geistergurke vialambadada lambadada
klaudiusz
21:12
9769 33b2
Reposted fromjasminum jasminum vialambadada lambadada
klaudiusz
21:12
3306 3b3d
nie jestem...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viakatalama katalama
klaudiusz
21:11
8893 419c 500
Reposted fromjasminum jasminum viaretaliate retaliate
klaudiusz
21:11
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
— Vonnegut
Reposted fromzimnakaszamanna zimnakaszamanna viarawwwr rawwwr
klaudiusz
21:10
1646 9219 500
Reposted fromtempak tempak viakatalama katalama

February 27 2017

klaudiusz
22:08
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromflorentyna florentyna viaRybciaaa Rybciaaa
22:08
6801 9ed7
klaudiusz
22:06
6141 6899 500
"Ości" 20
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaWolffGirl WolffGirl
klaudiusz
22:04
7507 bdcc
Reposted fromLotte Lotte viaRybciaaa Rybciaaa
klaudiusz
21:53
klaudiusz
21:53
4786 13f1
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl