Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 14 2017

klaudiusz
22:00
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viafinatka finatka
klaudiusz
21:59
2421 bcbe
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viafinatka finatka
klaudiusz
21:55
1809 23cc 500
21:54
4221 cae6 500
Reposted fromKnoeggi Knoeggi viaoutofmyhead outofmyhead
klaudiusz
21:53
Reposted fromzatora zatora viaoutofmyhead outofmyhead
klaudiusz
21:53
2566 432a 500
Reposted fromnonapewno nonapewno viaoutofmyhead outofmyhead
klaudiusz
21:52
Wydawał mi się idealny. Jakby dla mnie wycięty z papieru. Boję się, że takich ludzi więcej nie ma.
— zielonarzabka.blog.pl
klaudiusz
21:51
4551 bffc 500
Reposted fromfungi fungi viarawwwr rawwwr
klaudiusz
21:51
0463 5e06 500
Reposted fromniewychowana niewychowana
klaudiusz
21:51

Ach, nie mnie jednej

Takie dziś oczy mam niebieskie
jakby po walcu lub po chmurze
taką mam w duszy kruchą łezkę
jak kropla, która rzeźbi różę

Nie widać na mych smutnych włosach
śladów twej dłoni niecierpliwej
nie słychać żalu w śpiewie kosa
i dobry Pan Bóg się nie dziwi

Ach, nie mnie jednej
ach, nie mnie jednej
to się zdarzyło, co się zdarzyło
ach, czemuż tylko w rozmowie sennej
nie pamiętam słowa "miłość"?

Spoglądam w nieba abecadło
wstyd zostawiłam na posłaniu
czemuż nie przeszły mi przez gardło
te proste słowa o kochaniu?

Nie wprowadzajcie się z rzeczami
między wieczorem a wieczorem
jeśli te proste słowa o kochaniu
nie przyjdą na myśl w samą porę

Ach, nie mnie jednej
ach, nie mnie jednej
to się zdarzyło, co się zdarzyło
ach, czemuż tylko w rozmowie sennej
nie pamiętam słowa "miłość"?

Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
21:50
klaudiusz
21:49
3099 3325
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
klaudiusz
21:49
0513 3628
Reposted fromLoOuu LoOuu viarawwwr rawwwr
klaudiusz
21:49
0333 f918 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viarawwwr rawwwr
klaudiusz
21:49
4071 731c
Reposted fromniewychowana niewychowana
klaudiusz
21:49
1826 f005 500
Reposted fromniemehrgenutzt niemehrgenutzt viarawwwr rawwwr

September 11 2017

klaudiusz
23:08
3102 5a70
Reposted fromtfu tfu viaataliaboo ataliaboo
klaudiusz
23:08
Największym problemem dzisiejszych czasów w komunikacji międzyludzkiej jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy po to, by odpowiedzieć.
klaudiusz
23:07
Najgorzej, gdy mam za dużo czasu. Wtedy na nic go nie mam.
klaudiusz
23:07

„Możesz nie być jej pierwszym, jej ostatnim, lub jedynym. Kochała wcześniej, może kochać ponownie. Jeżeli teraz kocha Ciebie, to co innego się liczy? Nie jest perfekcyjna, Ty też nie jesteś, razem też możecie nigdy nie być doskonali, ale jeżeli potrafi Cię rozśmieszyć, skłonić do myślenia, i przyznania, że jesteś człowiekiem i popełniasz pomyłki, zostań z nią, i daj jej jak najwięcej. Może nie myśleć o Tobie w każdej sekundzie dnia, ale da Ci cząstkę siebie o której wie, że mógłbyś nią złamać jej serce. Więc nie rań jej, nie zmieniaj jej, nie analizuj jej, i nie oczekuj od niej więcej niż możesz dać. Uśmiechaj się kiedy Cię uszczęśliwia, daj jej znać kiedy Cię denerwuje, i tęsknij kiedy jej nie ma.”

 

— Bob Marley
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl